Uszczelnianie dylatacji elewacyjnych. Wrocław.

Proces naprawy: usunięcie starego wypełnienia, oczyszczenie szczelin, fazowanie krawędzi.