Montaż rynien i rur spustowych, a także wszystkie inne prace związane z systemem odwadniania. Wrocław.

Montaż rynien i rur spustowych metodą alpinistyczną.